Α. Όροι Χρήσης

Οι κάτωθι όροι χρήσης και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται αναφορικά με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.agromanos.gr, στο εξής καλούμενος «δικτυακός τόπος». Ο δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και ανήκει στην ατομική επιχείρηση:

Μάνος Εμμανουήλ
Εμπόριο γεωργικών εφοδίων
21ης Ιουνίου 44, 61100 Κιλκίς
Α.Φ.Μ.128429721
Δ.Ο.Υ. Κιλκίς
Γ.Ε.Μ.Η. 122125535000

και θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας η «Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα».

Αντικείμενο εργασιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι η λιανική και χονδρική πώληση φυτών εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, γεωργικών ειδών και εφοδίων, ειδών κηπουρικής, βολβών, σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και κάθε είδους που μπορεί να απευθύνεται σε επαγγελματίες ή ερασιτέχνες αγρότες, κηπουρούς, γεωπόνους, αρχιτέκτονες εξωτερικών χώρων. Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου που επισκέπτονται ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών του (στο εξής καλούμενοι για συντομία «επισκέπτες» ή «χρήστες») καλούνται να συμβουλευτούν τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για τη χρήση του δικτυακού τόπου. Οι ενέργειες των χρηστών στο δικτυακό τόπο, όπως ενδεικτικά η περιήγηση, συνεπάγεται την αποδοχή ανεπιφύλακτα των όρων αυτών. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν τις συναλλαγές, τις αγορές, τις επιστροφές, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, την χρήση των δεδομένων της ιστοσελίδας, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των συναλλαγών του κάθε χρήστη.

Κατά την είσοδο σας ή την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα agromanos θεωρείται ότι συμφωνείτε και δέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με αυτούς τους όρους τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και τη χρήση του δικτυακού τόπου και των πληροφοριών που παρατίθενται σε αυτόν.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δε θα ενημερώσουμε ρητά τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου για τις αλλαγές αυτές. Συνεπώς, συνιστούμε στους επισκέπτες μας να ελέγχουν περιστασιακά για τυχόν αλλαγές το περιεχόμενο των όρων αυτών. Η εξακολούθηση της χρήσης του δικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές των όρων χρήσης, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

Ο δικτυακός τόπος έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθεσίες/κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, όπως αυτοί μετά και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους ισχύουν:

 • Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR)
 • Νόμος 4624/2019

Παρεχόμενες πληροφορίες

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δε δεσμεύεται, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή λανθασμένη ενημέρωση που προέρχεται από το ενημερωτικό υλικό που παρατίθενται στον δικτυακό τόπο, όπως κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο. Σε κάθε περίπτωση Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή έχουν προκύψει ακούσια λόγω τεχνικών δυσλειτουργιών του δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών των προβλημάτων οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μορφής ζημία θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ. μπορεί να υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου. Σε κάθε περίπτωση Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να διακόψει τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του δικτυακού τόπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

Ακόμα, Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που έχει χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για την πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κλπ.

Ο παρόν δικτυακός τόπος παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κ.λ.π.), τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού προϊόντων ή/και υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού, δε δημιουργούν ευθύνη για Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, υπαλλήλους ή συνεργάτες της.

Ελλείψεις διαθεσιμότητας

Οι αποστολές εκτελούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή ημέρες από τη στιγμή καταχώρησης της νέας παραγγελίας στο σύστημα, κατόπιν της επιτυχούς επεξεργασίας της καταβολής του τιμήματος αγοράς και αναλόγως της διαθεσιμότητας. Σε ελάχιστες περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να τηρηθούν τα ανωτέρω χρονικά όρια οι πελάτες ενημερώνονται εγκαίρως, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας, για την πιθανή καθυστέρηση, ενώ παράλληλα τους παρέχετε δυνατότητα ακύρωσης ή τροποποίησης της παραγγελίας. Στην περίπτωση που κάποια προϊόντα ενώ βρίσκονται αναρτημένα στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δε διατίθενται λόγω γενικότερης έλλειψης των προμηθευτών ή κατάργηση της κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα ή λόγω ανωτέρας βίας ή κακών καιρικών συνθηκών ή για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτό να παραληφθούν από Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, το τελευταίο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Αδυναμία παροχής υπηρεσιών

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη στην περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης οποιαδήποτε υπηρεσίας που οφείλεται σε υπαιτιότητα των ταχυμεταφορικών εταιριών που συνεργάζεται, ή δυσλειτουργίας του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, ή του παρόχου διαδικτυακής φιλοξενίας ή του παρόχου επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών ή του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος ή του παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων κ.λπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία Του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του δικτυακού τόπου. Επιτρέπεται η αντιγραφή και η αποθήκευση σε ψηφιακή μορφή (μόνο σε προσωπικό υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεμένος με δίκτυο υπολογιστών) του πληροφοριακού υλικού και των φωτογραφιών στην περίπτωση που προορίζεται για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση.

Υποχρεώσεις χρηστών

Οι χρήστες του δικτυακού τόπου αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν το δικτυακό τόπο ή το περιεχόμενό του για:

 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου που είναι παράνομο, ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό και για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο.
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
 • Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.
 • Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τρίτων.
  Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 • Να παρέχουν αληθή προσωπικά στοιχεία και στοιχεία παράδοσης των προϊόντων. Ο κωδικός (password) που δηλώνεται κατά την εγγραφή είναι μοναδικός και προσωπικός και σε περίπτωση που διαπιστωθεί κλοπή του, θα πρέπει οι χρήστες να ενημερώσουν άμεσα Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Σε τυχόν περίπτωση οποιαδήποτε αλλαγής των προσωπικών στοιχείων θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα την Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.
 • Να μην αποκτούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υλικό και να μην αποθηκεύουν ή δημοσιοποιούν υλικό το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου.
 • Να μη δημοσιοποιούν υλικό το οποίο περιέχει οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης ή προβολής προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων.
 • Να μη δημοσιοποιούν συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε διευθύνσεις εκτός του agromanos.

Ο διαδικτυακός τόπος διατηρεί του δικαίωμα να αρνηθεί τη δημοσιοποίηση υλικού που δε τηρεί τους παραπάνω κανόνες ή θεωρείται ότι θίγει τα συμφέροντα Του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Επιπλέον δύναται εξαιτίας των παραπάνω λόγων να διαγραφεί υλικό το οποίο έχει ήδη δημοσιοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση οι χρήστες παρακαλούνται να μην προσπαθήσουν να επαναδημοσιοποιήσουν το συγκεκριμένο υλικό.

Τρόποι Πληρωμής

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σας παρέχει εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής της παραγγελίας σας, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

1. Πληρωμή μέσω Αντικαταβολής

Η μέθοδος πληρωμής μέσω αντικαταβολής ισχύει μόνο για παραγγελίες που δεν ξεπερνούν το ποσό των 200 ευρώ και που θα αποσταλούν μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών.

Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται για το νησί της Κέρκυρας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: πληρωμή μέσω αντικαταβολής δεν είναι διαθέσιμη για παραγγελίες που θα αποσταλούν μέσω Μεταφορικής εταιρίας είτε με χαρτοκιβώτιο είτε με Παλέτα. Σε αυτή την περίπτωση, η πληρωμή της παραγγελίας μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

2. Πληρωμή με Πιστωτική / Χρεωστική / Προπληρωμένη Κάρτα

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεχόμαστε:

 • Πιστωτικές Κάρτες Visa και Mastercard
 • Χρεωστικές Κάρτες Visa, Mastercard, Maestro
 • Προπληρωμένες Κάρτες Visa και Mastercard

3. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας κάνοντας κατάθεση, εφόσον επικοινωνήσετε πρώτα με το κατάστημα στο 6946903462 ή 23410 79904, στους κάτωθι λογαριασμούς:

Τράπεζα: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δικαιούχος: ΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΒΑΝ: GR50 0172 2490 0052 4907 0717 171

Τράπεζα: EUROBANK
Δικαιούχος: ΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΒΑΝ: GR32 0260 1300 0002 3010 0416 070

Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ
Δικαιούχος: ΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
IBAN: GR14 0110 3760 0000 3760 1020 755

4. Πληρωμή μέσω Paypal

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας στο Paypal για να εξοφλήσετε την παραγγελία σας. Όταν ολοκληρωθεί η παραγγελία σας θα πρέπει να επιλέξετε από τη λίστα επιλογών την πληρωμή μέσω PayPal για να οδηγηθείτε στο online ασφαλές σύστημα συναλλαγών της PayPal.

Η διαδικασία πληρωμής μέσω PayPal είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και συνήθως ολοκληρώνεται εντός λίγων λεπτών. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας καμιά προσωπική πληροφορία (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πιστωτικής κάρτας) δεν αποθηκεύεται στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.

Τρόποι Αποστολής

Το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα σας προσφέρει τους ακόλουθους τρόπους αποστολής. Η αποστολή των προϊόντων γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Για παράδοση προϊόντων στην Κύπρο ή στο εξωτερικό επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 6946903462 ή 23410 79904. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το κόστος της αποστολής της παραγγελία σας, μπορείτε να δείτε στην ενότητα “Κόστος Αποστολής” ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ειδικότερα οι τρόποι αποστολής είναι οι ακόλουθοι:

1. Αποστολή με Εταιρία Ταχυμεταφορών (Courier)

Ο συγκεκριμένος τρόπος αποστολής αφορά προϊόντα μικρού όγκου και βάρους, τα οποία μπορούν να αποσταλούν μέσω courier και το κόστος για αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτή τη περίπτωση ο πελάτης έχει τη δυνατότητα πληρωμής μέσω αντικαταβολής. Οι παραγγελίες παραδίδονται στον πελάτη από την εταιρία courier σε 1 – 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποστολής. Για νησιωτικούς προορισμούς και δυσπρόσιτες περιοχές το διάστημα κυμαίνεται στις 3 – 5 εργάσιμες ημέρες.

2. Αποστολή με Μεταφορική Εταιρία

Ο τρόπος αποστολής μέσω μεταφορικής αφορά προϊόντα μεγαλύτερου όγκου και βάρους και τα οποία είναι ασύμφορα να αποσταλούνε μέσω courier. Αντικαβολή μέσω μεταφορικής δεν πραγματοποιείται. Η αποστολή αφορά παράδοση επί πεζοδρομίου σε αστικά κέντρα ή παραλαβή από τα συνεργαζόμενα πρακτορεία. Για παράδοση στο χώρο του πελάτη σε απομακρυσμένες περιοχές, το κόστος διαμορφώνεται σε συνεννόηση μεταξύ του πελάτη και το συνεργαζόμενο πρακτορείο.

3. Παραλαβή από το φυσικό Κατάστημα

Οι παραλαβές από το φυσικό μας κατάστημα που βρίσκεται επί της 21ης Ιουνίου 44 Κιλκίς θα πραγματοποιούνται τις ώρες και τις ημέρες που λειτουργεί η επιχείρηση. Οι παραλαβές θα μπορούν να πραγματοποιούνται την επόμενη εργάσιμη μέρα από την ημέρα της παραγγελίας για όσα είδη είναι διαθέσιμα.
Προσοχή: Στην περίπτωση που γίνει αποστολή της παραγγελίας σας και αρνηθείτε την παραλαβή της η Επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη προς αποζημίωση.

Ακύρωση Παραγγελίας / Υπαναχώρηση / Επιστροφή Προϊόντων

Για οποιαδήποτε ακύρωση παραγγελίας ή μέρους αυτής θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 6946903462 ή 23410 79904 ή να στείλετε e-mail στο [email protected]. Η δυνατότητα ακύρωσης μέρους ή του συνόλου της παραγγελίας σας υφίσταται έως την αποστολή της. Μετά το χρονικό αυτό σημείο και εφόσον η παραγγελία έχει ήδη αποσταλεί δεν είναι δυνατή η ακύρωση της.

Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας, τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την εξ’ αποστάσεως αγορά, εγγράφως, εντός 14 ημερολογιακών ημερών επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης ή αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Εάν έχει ήδη πληρωθεί το ποσό της παραγγελίας, τότε η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραληφθούν τα προϊόντα. Σε τυχόν περίπτωση ελαττωματικού ή λάθος προϊόντος είναι δυνατή η αντικατάστασή του με άλλο με ίδιες ιδιότητες και ίσης αξίας, κατόπιν επικοινωνίας τηλεφωνικά στο 6946903462 ή 23410 79904, ή να στείλετε e-mail στο [email protected].

Προκειμένου να γίνει δεκτή τυχόν υπαναχώρηση/επιστροφή προϊόντος πρέπει αυτό να επιστραφεί στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία, χωρίς να έχει αφαιρεθεί ή χρησιμοποιηθεί. Δεν επιστρέφονται προϊόντα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση που ζητηθεί αντικατάσταση ελαττωματικού ή λάθος προϊόντος, το νέο προϊόν θα αποστέλλεται, αφού παραλάβουμε την επιστροφή με έξοδα της εταιρίας και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την πλευρά μας ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν.

Σε περίπτωση που η επιστροφή των προϊόντων δεν πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής τους ή δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις επιστροφής, η εταιρία έχει το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή την επιστροφή.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τα προς επιστροφή προϊόντα θα πρέπει να αποσταλούν με τον τρόπο που παρελήφθησαν, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας και στη διεύθυνση ΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 21ης Ιουνίου 44, 61100 Κιλκίς.

Τα έξοδα επιστροφής και αντικατάστασης επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον πελάτη.

Για εξόφληση και παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα, επιστροφές γίνονται δεκτές βάση της πολιτικής επιστροφών του φυσικού καταστήματος.

Επιστροφές φυτών

Στην Επιχείρηση μας καταβάλλουμε τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες, ελέγχοντας κάθε προϊόν πριν την αποστολή του προκειμένου να σας παρέχουμε τα καλύτερα προϊόντα, επιλέγοντας προς τούτο, ιδίως τα πιο υγιή και εύρωστα φυτά, φροντίζοντας να φτάνουν ασφαλή σε εσάς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωστόσο, τονίζουμε ότι τα φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί που δύναται να επηρεάζονται από τις εκάστοτε αλλαγές του περιβάλλοντος, τις συνθήκες μεταφοράς κ.α. Συνεπώς, από τη στιγμή που θα παραδοθούν στον μεταφορέα, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον πελάτη και ουδεμία ευθύνη φέρει η Επιχείρηση. Για τους παραπάνω λόγους τυχών επιστροφές φυτών και δενδρυλλίων δεν γίνονται αποδεκτές.

Σε περίπτωση που παραλάβατε κάποιο φυτό που θεωρείτε ότι δεν είναι υγιές ή είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 6946903462 ή 23410 79904 ή μέσω email στο [email protected]. Στη συνέχεια το βγάζετε φωτογραφίες και βίντεο, όπου θα είναι εμφανές το πρόβλημα, και αποστέλλετε το υλικό στο [email protected], εντός 24 ωρών από την στιγμή που το παραλάβατε. Αφού εξετάσουμε το υλικό επικοινωνούμε μαζί σας.

 • Αν το φυτό που παραλάβατε είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, μας στέλνετε πίσω το λάθος φυτό με έξοδα της εταιρίας και με τη συνεργαζόμενη εταιρία courier. Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε αν θα σας στείλουμε εκ νέου το φυτό που παραγγείλατε ή αν θα γίνει επιστροφή χρημάτων.
 • Αν το φυτό που παραγγείλατε είναι όντως ελαττωματικό και οφείλεται στη διαδικασία παραγωγής του, ο γεωπόνος της agromanos θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας καθοδηγήσει για το πώς θα το φροντίσετε έως ότου επιστραφεί σε εμάς και πώς θα το πακετάρετε.
  Σε αυτή την περίπτωση θα γίνει επιστροφή χρημάτων, υπό την προϋπόθεση το φυτό να επιστρέψει στην ίδια κατάσταση με αυτή που σας το στείλαμε εντός 24ωρών από την ημέρα που σας στάλθηκε το επιβεβαιωτικό email επιστροφής.
  Σε περίπτωση που το φυτό επιστραφεί σε κατάσταση χειρότερη από αυτή που σας το αποστείλαμε, η εταιρία διατηρεί κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων
  Σε περίπτωση που παρέλθουν 24 ώρες από το επιβεβαιωτικό email επιστροφής του φυτού προς εμάς, χωρίς να πραγματοποιηθεί η αποστολή του, θεωρούμε ότι παραμείνατε ικανοποιημένοι, ότι αποδέχεστε ότι τα φυτά είναι ζωντανοί και ευπαθείς οργανισμοί και ότι η agromanos δε φέρει καμία ευθύνη για την μετέπειτα φροντίδα και μεταχείρισή τους από εσάς.
 • Αν το φυτό που παραλάβατε είναι όντως ελαττωματικό και οφείλεται όντως στις συνθήκες μεταφοράς του, η agromanos δε δύναται να σας αποζημιώσει χρηματικά, καθώς δε φέρει ευθύνη από τη στιγμή που παραδόθηκε η παραγγελία σας στην εταιρία courier.
  Αντ’ αυτού ο γεωπόνος της agromanos μπορεί να σας συμβουλεύσει για το πώς θα φροντίσετε το φυτό σας, έτσι ώστε να επανέλθει στην άριστη κατάστασή του.

Β. Πολιτική Απορρήτου/Προσωπικά Δεδομένα

Ορισμοί

 • «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.
 • «Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση. προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.
 • «Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • «Εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

Πολιτική απορρήτου

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του δικτυακού τόπου, καθώς και την τήρηση των σχετικών διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών του δικτυακού τόπου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με το ίδιο, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, καθώς και για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας (Courier).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 4036/2012 ΦΕΚ 8/Α/27.1.2012), πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων επαγγελματικής χρήσης πραγματοποιείται μόνο, κατόπιν έκδοσης της προβλεπόμενης συνταγής/διενέργειας καταγραφής, σε κατόχους πιστοποιητικών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Η πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων γίνεται από τον υπεύθυνο γεωπόνο Μάνο Εμμανουήλ.

Εσείς εγγυάστε και φέρετε την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιείτε.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω του ιστότοπου μας, μέσω PayPal ή Πιστωτικής ή Χρεωστικής κάρτας, η πληρωμή γίνεται μέσω του ασφαλούς συστήματος της Τράπεζας Πειραιώς ή του PayPal, και σε καμία περίπτωση δε γνωστοποιείται σε εμάς ή σε τρίτους, πέραν της Τράπεζας ή του PayPal, ο αριθμός της κάρτας σας.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα διατηρεί όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει το επίπεδο ασφάλειας που είναι απαραίτητο για τη διαφύλαξη των δεδομένων των επισκεπτών του δικτυακού τόπου από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή. Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή στην επιχείρηση είναι εμπιστευτικές και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα θα αναφέρει κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του δικτυακού τόπου σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, είναι απαραίτητο να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Δεδομένα που συλλέγουμε

Ο δικτυακός τόπος συλλέγει προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Δεδομένα που παρέχονται και καταχωρούνται από τους χρήστες στην ιστοσελίδα μας ή που παρέχονται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
Στα δεδομένα αυτά, περιλαμβάνονται «αναγνωριστικές πληροφορίες», όπως το όνομα και το επώνυμό, ο τηλεφωνικός αριθμός, οι ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, καθώς και πληροφορίες χρέωσης (όπως ο αριθμός πιστωτικής κάρτας, το όνομα κατόχου της κάρτας και η ημερομηνία λήξης της). Ενδέχεται επίσης να ζητηθούν πληροφορίες για τις προτιμήσεις σας σχετικά με την παραγγελία σας. Μπορείτε να επιλέξετε να μην παρέχετε πληροφορίες σε εμάς, μολονότι οι περισσότερες πληροφορίες που ζητούμε απαιτούνται, ώστε να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας.

Ειδικά για τα πεδία ελεύθερου κειμένου σας εφιστούμε την προσοχή καθώς δεν καλύπτονται από οποιουδήποτε είδους απόρρητο. Συνεπώς σας συνιστούμε να μην περιλαμβάνετε σε αυτά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με εσάς ή τρίτα πρόσωπα.

Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια της επικοινωνίας τους, συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών επικοινωνίας/συναλλαγής.

β) Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα
Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για την καταγραφή της δραστηριότητας των επισκεπτών του. Χρησιμοποιούμε αυτή την υπηρεσία για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου και για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται οι ιστοσελίδες μας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αυτόματα και ανώνυμα κατά τη διάρκεια της περιήγησης των επισκεπτών στον δικτυακό τόπο. Δείτε την ενότητα «Πολιτική cookies» για τις λεπτομέρειες της υπηρεσίας Google Analytics.

Σκοπός της επεξεργασίας

Ο βασικός σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από τις φόρμες παραγγελίας/επικοινωνίας ή από κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου είναι η παροχή πληροφόρησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών εκ μέρους του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος, καθώς και η πραγματοποίηση της παραγγελίας σας. Δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες αυτόματα κατά την επίσκεψή τους στον δικτυακό τόπο, παρά μόνο ανώνυμα και με σκοπό τη στατιστική ανάλυση και επίβλεψη της λειτουργίας του δικτυακού τόπου.

Nομιμοποιητική βάση για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της σύμβασης πώλησης ή/και της παροχής τυχών συναφών υπηρεσιών. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όταν συντρέχουν διαζευτικώς (ή και σωρευτικώς) τα κάτωθι:

α) Εκτέλεση συμβάσεως: αυτό συμβαίνει όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από τη σύμβαση.

β) Νομική υποχρέωση: αυτό συμβαίνει όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς είτε να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα ή αρχή επιβολής του νόμου.

γ) Η συναίνεσή σας: Μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεση σας οποτεδήποτε, επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 6946903462 ή 23410 79904, ή με αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συνοψίζοντας, συλλέγει προσωπικά δεδομένα για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα σε συνέχεια αιτήσεώς σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, ή προκειμένου να συμμορφωθεί σε έννομη υποχρέωσή του, ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων του, ή όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, ή για τη διαφύλαξη των ζωτικών σας συμφερόντων, ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή για την εκτέλεση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα, ή για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών συστημάτων.

Δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων – επισκέπτη / χρήστη

Το υποκείμενο των δεδομένων (εφεξής επισκέπτης / χρήστης) έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του που έχουν συλλεχθεί και υφίστανται επεξεργασία από Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 6946903462 ή 23410 79904, ή με αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. Αυτό αποκαλείται ως «Αίτημα Πρόσβασης του Υποκειμένου». Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται δωρεάν. Πριν σας ικανοποιήσουμε το αίτημά σας και προκειμένου να έχουμε ασφάλεια στις συναλλαγές μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητα σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να σας ταυτοποιήσουμε. Εάν τα δεδομένα που έχουμε για σας είναι ανακριβή, μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε οποιεσδήποτε ανακρίβειες στα προσωπικά δεδομένα. Μπορείτε να τροποποιείτε, να διορθώνετε, να συμπληρώνετε τα προσωπικά δεδομένα σας που υφίστανται επεξεργασία από Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και για το λόγο αυτό θα μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 23410 79904 ή με αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]. Έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς (δικαίωμα αντίρρησης) εάν δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε πλέον χρήση τους, να ζητήσετε να διαγραφούν από το αρχείο μας (δικαίωμα διαγραφής) είτε να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία τους σε ορισμένες περιπτώσεις (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας). Το δικαίωμα διαγραφής δεν εκτείνεται σε δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Για την άσκηση όλων των παραπάνω δικαιωμάτων σας θα μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 6946903462 ή 23410 79904 ή με αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]. Κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος, Το Δικηγορικό Γραφείο θα προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα στην ικανοποίησή του υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και ευσταθεί.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης προς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 6946903462 ή 23410 79904 ή με αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

Ειδικά για χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπο μας, αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή. Οι διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου μπορεί επίσης να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.

Αποδέκτες

Ο Μάνος Εμμανουήλ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που συλλέγονται από το δικτυακό τόπο. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται από τους αρμόδιους, αποκλειστικά εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους του ή συνεργάτες του.

Γνωστοποίηση και διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δε διαβιβάζει, δεν κοινοποιεί, δε γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τις νόμιμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές μας ανάγκες, ή από την σύμβαση πώλησης και προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή/και εφόσον επιβάλλεται από το νόμο. Προκειμένου να διαχειριστούμε και να ανταποκριθούμε στις ηλεκτρονικές σας παραγγελίες ή/και τα αιτήματά σας, θα συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε το πλήρες όνομά σας, το email σας, τη διεύθυνσή σας, στοιχεία επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορεί να μας έχετε διαθέσει. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στο σκοπό της σύμβασης, στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας και δε θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή όπου η δημοσιοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα δικαστηρίων, δικαστικών αρχών, κυβερνητικών ή αρχών επιβολής του νόμου είτε όπου απαιτείται ή είναι συνετό να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, τις δικαστικές αποφάσεις ή τους κανόνες ή εντολές δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών. Γνωστοποιήσεις προσωπικών δεδομένων ενδέχεται επίσης να απαιτούνται για ελέγχους που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια και/ή για έρευνα είτε απάντηση σε κάποιο παράπονο ή απειλή ασφαλείας.

Χρόνος διατήρησης

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα διατηρεί τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών που συλλέγονται από τον δικτυακό τόπο, για χρονικό διάστημα το οποίο είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας π.χ. για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας. Μετά την ολοκλήρωση του σκοπού επεξεργασίας τα δεδομένα αυτά θα διαγράφονται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποστολής του τελευταίου μηνύματος που θα έχουμε λάβει από τον επισκέπτη.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μπορεί να διατηρεί επίσημους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενδέχεται με τη βοήθεια της πλατφόρμας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα σας (όπως το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε και τη φωτογραφία σας). Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα θεωρείται από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας μαζί με την πλατφόρμα του εκάστοτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας όταν κάνετε like ή share ή follow στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης και μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή το ίδιο εύκολα. Η συγκατάθεσή σας αυτή συνεπάγεται την αποδοχή της πολιτικής μας για την προστασία δεδομένων.

Σκοπός της επεξεργασίας για το σύνολο των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς από τα κοινωνικά δίκτυα, είτε είναι ανωνυμοποιημένα είτε όχι, είναι η παροχή ενημερώσεων σχετικά με το περιεχόμενό μας ή την επικοινωνία μαζί σας, απαντώντας στα μηνύματα που μας στέλνετε.

Βεβαιώνεται ότι αποκλειστικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος έχει πρόσβαση στα δεδομένα των επισκεπτών που συλλέγονται από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Σημειώνεται ότι Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν είναι υπεύθυνο για τον τρόπο ή τα μέσα με τα οποία οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης επεξεργάζονται τα δεδομένα σας. Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε για την πολιτική των μέσων αυτών από τους αντίστοιχους συνδέσμους που διαθέτουν στις ιστοσελίδες τους.

Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στον υπολογιστή ή την συσκευή σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από το δικτυακό τόπο με αυτά, για παράδειγμα, κάνοντας κλικ σε ένα από τα κουμπιά ενεργειών με τίτλο «Μου αρέσει» (Like) ή «Κοινή χρήση» (share). Ο δικτυακός τόπος δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.

Ασφάλεια ιστότοπου

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ του δικτυακού τόπου και του προγράμματος περιήγησής των χρηστών είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) κάνοντας χρήση πιστοποιητικού SSL (Secure Sockets Layer). Το πιστοποιητικό SSL είναι ένα στοιχείο που χρησιμοποιείται για τη διασφάλιση ηλεκτρονικών συνδέσεων. Παρέχει εγγύηση ότι όλα τα δεδομένα κατά τη διάρκεια συναλλαγών μεταξύ δύο μερών, για παράδειγμα, ενός εξυπηρετητή ιστού (web server) και ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο (internet browser) είναι κρυπτογραφημένα και αξιόπιστα.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους.

Σύνδεσμοι δικτυακού τόπου

Οι σύνδεσμοι (hyperlinks) που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες του ίδιου δικτυακού τόπου ή σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις ενδέχεται να οδηγούν τον χρήστη να μεταβεί σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λπ. Αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι και ιστοσελίδες δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και συνεπώς το τελευταίο δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Η τοποθέτηση αυτών των συνδέσμων έχει γίνει μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών κατά την διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Η χρήση των συνδέσμων δεν είναι υποχρεωτική για τους επισκέπτες και το γεγονός ότι εμπεριέχονται στο δικτυακό τόπο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται στους συνδέσμους. Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Όλοι οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις του παρόντος καθώς και κάθε τροποποίηση τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια του Κιλκίς.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως επισκέπτης εντοπίσετε κάποιο προβληματικό από νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα στο 6946903462 ή 23410 79904, ή με αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 6946903462 ή 23410 79904, ή με αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ονομάζεται Μάνος Εμμανουήλ και είναι προσβάσιμος μέσω τηλεφωνικής κλήσης στο τηλέφωνο 6946903462 ή 23410 79904 ή με αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]. Ο Επισκέπτης / Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, [email protected]).